چهارشنبه, 27 شهریور 1398
آخرین اخبار
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 07:57
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 08:01
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:42
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:28
نهضت پیاده رو سازی و نصب کفپوش در شهرگندمان  همچنان ادامه دارد که در ادامه این روند این بارنوبت به…
مزايده مرحله دومشهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند ۱ صورتجلسه شماره ۹۴ مورخ ۲۹ / ۰۳ / ۹۸…
مزايده مرحله دومشهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند ۱ صورتجلسه شماره ۹۵ مورخ ۵ / ۴ / ۹۸…
شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 94 مورخ 98/03/29شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در…
شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 95 مورخ 98/04/05شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در…
????فرماندار بروجن به همراه بخشدار، شهردار و اعضاي شوراي شهر گندمان از پروژه هاي عمراني اين شهر بازدید کردند. :فرماندار…
شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 4 صورتجلسه شماره 87 مورخ 98/2/12شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در…
شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 87 مورخ 98/2/12شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در…
شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 87 مورخ 98/2/12شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در…
ادامه عملیات کفپوش گذاری معابر ، بلوار آزادی

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %