جمعه, 01 آذر 1398
آخرین اخبار
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 07:57
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 08:01
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:42
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:28
شهرداري گندمان در نظر دارد بر اساس بند 4 صورتجلسه شماره 87 مورخ 12/2/98 شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده…
آغاز عملیات طرح ساماندهی محوطه باستانی بهرام گور توسط شهرداری گندمان.
#مدیریت بحرانلایروبی مسیل های سطح شهر توسط واحد خدمات شهری شهرداری گندمان
شهرداري گندمان در نظر دارد بر اساس بند 4 صورتجلسه شماره 87 مورخ 12/2/98 شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده…
شهرداري گندمان در نظر داردبه استناد بند 4 صورتجلسه شماره 88 مورخ 98/02/15شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه…
شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 7 صورتجلسه شماره 93 مورخ 22/03/98 شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده…
شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 94 مورخ 29/03/98 شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده…
شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 92 مورخ 22/03/98 شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده…
پاکسازی و تسطیح پیاده روها و جمع آوری نخاله و مصالح مازاد در شهرک مجلسی
ادامه کفپوش گذاری خیابان شهید رجایی

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %