چهارشنبه, 05 تیر 1398
جمعه, 02 فروردين 1398 ساعت 09:50

ادامه اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری گندمان رنگ آمیزی جداول سطح شهر

روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان

ادامه اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری گندمان
رنگ آمیزی جداول سطح شهر

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %