چهارشنبه, 05 تیر 1398
جمعه, 02 فروردين 1398 ساعت 09:51

ادامه اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری گندمان کاشت گل در میدان امام حسین (ع) و بلوار های سطح شهر

روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان

ادامه اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری گندمان
کاشت گل در میدان امام حسین (ع) و بلوار های سطح شهر

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %