چهارشنبه, 05 تیر 1398
سه شنبه, 20 فروردين 1398 ساعت 09:54

20 فروردین روز ملی فناوری هسته ای گرامی باد.

روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان

20 فروردین روز ملی فناوری هسته ای گرامی باد.

ما پیروزیم .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گندمان

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %