چهارشنبه, 27 شهریور 1398
آخرین اخبار
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 07:57
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 08:01
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:42
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:28
سه شنبه, 17 ارديبهشت 1398 ساعت 11:14

اطلاعیه

روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان

اطلاعیه

پیمانکاران محترم متقاضی شرکت در مناقصات شهرداری گندمان

احتراماً به استحضار می رساند دریافت اسناد مناقصات شهرداری گندمان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir تا تاریخ 98/2/19 ساعت 13 قابل برداشت می باشد.

همچنین مهلت ارسال اسناد مناقصات تا تاریخ 98/2/29 می باشد.

و بازگشایی پاکت های اسناد در ساعت 10 روز دوشنبه 98/2/30 در محل شهرداری گندمان خواهد بود.

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %