شنبه, 16 آذر 1398
آخرین اخبار
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 07:57
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 08:01
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:42
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:28
یکشنبه, 12 خرداد 1398 ساعت 08:24

گزارش عملکرد یکساله واحد دبیر خانه : کارشناس سرکار خانم جاودانی

روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان

1

ثبت نامه های وارده به دبیرخانه

8841 مورد

2

تایپ ، ثبت و تحویل نامه های صادره از دبیرخانه

8850 مورد

3

ثبت نامه های شبکه دولت و گردش آن ها هرروز و همچنین ارسال نامه های مربوط به شهرستان و استان از طریق شبکه دولت به صورت روزانه

متوسط 15 مورد

4

اصلاح بایگانی نامه های دبیرخانه

 

5

پاسخگویی به نامه ها در حداقل زمان و حداکثر سرعت و پیگیری تا حصول نتیجه

هر روز

6

بالا بردن ضریب امنیت سیستم امور اداری با بکارگیری بروزترین نرم افزارها و تجهیز به سرور ....

 

7

تایپ و صدور و پیگیری اسناد مناقصه و مزایده و پیگیری آن تا روز بازگشائی پاکات. و تحویل به کمیسیون معاملات.

 

8

پیگیری و رسیدگی به مشکلات  شبکه و اینترنت شهرداری.

 

9

ثبت 370  مورد اسناد مالی.

 

10

انجام امور مربوط به فاکس، ایمیل، به روز رسانی آمار و اطلاعات شهرداری و....)

 

11

هماهنگی و همکاری با کلیه واحدهای شهرداری جهت پیشبرد اهداف و پاسخگوئی به نیاز ارباب رجوع.

 

12

آموزش  کاربران جهت استفاده از اتوماسیون اداری شهرداری، آموزش  word و  excel به برخی از کاربران.

 

13

بایگانی نامه های شهردار به صورت جداگانه

هر روز

14

تایپ و آماده سازی و  پیگیری 18 مورد آگهی مناقصه ، مزایده ، فراخوان ، پیام های تبریک و تسلیت جهت درج در روزنامه و هفته نامه.

 

15

انجام کلیه دستورات از سوی مافوق

 

1

ثبت نامه های وارده به دبیرخانه

8841 مورد

2

تایپ ، ثبت و تحویل نامه های صادره از دبیرخانه

8850 مورد

3

ثبت نامه های شبکه دولت و گردش آن ها هرروز و همچنین ارسال نامه های مربوط به شهرستان و استان از طریق شبکه دولت به صورت روزانه

متوسط 15 مورد

4

اصلاح بایگانی نامه های دبیرخانه

 

5

پاسخگویی به نامه ها در حداقل زمان و حداکثر سرعت و پیگیری تا حصول نتیجه

هر روز

6

بالا بردن ضریب امنیت سیستم امور اداری با بکارگیری بروزترین نرم افزارها و تجهیز به سرور ....

 

7

تایپ و صدور و پیگیری اسناد مناقصه و مزایده و پیگیری آن تا روز بازگشائی پاکات. و تحویل به کمیسیون معاملات.

 

8

پیگیری و رسیدگی به مشکلات  شبکه و اینترنت شهرداری.

 

9

ثبت 370  مورد اسناد مالی.

 

10

انجام امور مربوط به فاکس، ایمیل، به روز رسانی آمار و اطلاعات شهرداری و....)

 

11

هماهنگی و همکاری با کلیه واحدهای شهرداری جهت پیشبرد اهداف و پاسخگوئی به نیاز ارباب رجوع.

 

12

آموزش  کاربران جهت استفاده از اتوماسیون اداری شهرداری، آموزش  word و  excel به برخی از کاربران.

 

13

بایگانی نامه های شهردار به صورت جداگانه

هر روز

14

تایپ و آماده سازی و  پیگیری 18 مورد آگهی مناقصه ، مزایده ، فراخوان ، پیام های تبریک و تسلیت جهت درج در روزنامه و هفته نامه.

 

15

انجام کلیه دستورات از سوی مافوق

 

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %