چهارشنبه, 15 مرداد 1399
پنج شنبه, 06 تیر 1398 ساعت 07:09

ادامه عملیات ساخت جوی و جدول و احداث پل ، شهرک مجلسی

ادامه عملیات ساخت جوی و جدول و احداث پل ، شهرک مجلسی ادامه عملیات ساخت جوی و جدول و احداث پل ، شهرک مجلسی روابط عمومی شهرداری گندمان

ادامه عملیات ساخت جوی و جدول و احداث پل ، شهرک مجلسی

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %