چهارشنبه, 15 مرداد 1399
دوشنبه, 19 اسفند 1398 ساعت 08:24

با رعایت بهداشت فردی کرونا را شکست می دهیم. جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در تاریخ 15 اسفندماه ۹۸ بلوار آزادی شهر گندمان توسط ستاد بحران شهرداری گندمان ضد عفونی گردید. مدیریت ستاد بحران شهرداری گندمان

با رعایت بهداشت فردی کرونا را شکست می دهیم.
جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در تاریخ 15 اسفندماه ۹۸ بلوار آزادی شهر گندمان  توسط ستاد بحران شهرداری گندمان ضد عفونی گردید. مدیریت ستاد بحران شهرداری گندمان

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %