سه شنبه, 25 تیر 1398
????فرماندار بروجن به همراه بخشدار، شهردار و اعضاي شوراي شهر گندمان از پروژه هاي عمراني اين شهر بازدید کردند. :فرماندار…
شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 4 صورتجلسه شماره 87 مورخ 98/2/12شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در…
شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 87 مورخ 98/2/12شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در…
شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 87 مورخ 98/2/12شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در…
ادامه عملیات کفپوش گذاری معابر ، بلوار آزادی
ادامه عملیات ساخت جوی و جدول و احداث پل ، شهرک مجلسی
آغاز عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان فردوسی
ادامه عملیات احداث جوی و جدول ، ساخت پل شهرک مجلسی
جهت توسعه فضای سبز سطح شهر ۲۰۰۰ گلدان گل های زینتی خریداری و توسط پرسنل خدمات شهری در سطح شهر…
1 ثبت نامه های وارده به دبیرخانه 8841 مورد 2 تایپ ، ثبت و تحویل نامه های صادره از دبیرخانه…

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %