شنبه, 16 فروردين 1399

شهروند گرامی، تا چه میزان از خدمات و عملکرد شهرداری گندمان رضایت دارید؟

رأی دادن برای این رأی گیری به پایان رسیده است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   18
آغاز رای گیری   2019-05-16 00:00:00
پایان رای گیری   2019-05-17 00:00:00

آخرین اخبار

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %