سه شنبه, 25 تیر 1398

ادامه عملیات زیرسازی و نصب کفپوش در بلوار آزادی

  • چهارشنبه, خرداد 29 1398
ادامه عملیات زیرسازی و نصب کفپوش  در بلوار آزادی ادامه عملیات زیرسازی و نصب کفپوش در بلوار آزادی روابط عمومی شهرداری گندمان

ادامه عملیات زیرسازی و نصب کفپوش  در بلوار آزادی

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %