دوشنبه, 05 اسفند 1398

ادامه عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان فردوسی

  • پنج شنبه, تیر 06 1398
ادامه عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان فردوسی ادامه عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان فردوسی روابط عمومی شهرداری گندمان

ادامه عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان فردوسی

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %