دوشنبه, 05 اسفند 1398
ادامه عملیات ساخت مسیل ، ترمیم و اصلاح مسیل خیابان شریعتی
ادامه عملیات ساخت مسیل ، ترمیم و اصلاح مسیل خیابان ابن سینا
ادامه آسفالت معابر و لکه گیری ترانشه های فاضلاب ، خیابان پارک
ادامه عملیات احداث مسیل در بلوار ولی عصر (عج)
ادامه عملیات زیرسازی و نصب کفپوش  در بلوار آزادی
ادامه عملیات احداث جوی و جدول ، خیابان پاسداران
آغاز عملیات طرح های عمرانی شهرداری گندمان در سال 98یکی از مهمترین پروژه های شهرداری گندمان در سال 98 آغاز…
آغاز عملیات طرح های عمرانی شهرداری گندمان در سال 98یکی از مهمترین پروژه های شهرداری گندمان در سال 98 آغاز…
آغاز عملیات طرح های عمرانی شهرداری گندمان در سال 98یکی از مهمترین پروژه های شهرداری گندمان در سال 98 آغاز…
آغاز عملیات طرح های عمرانی شهرداری گندمان در سال 98یکی از مهمترین پروژه های شهرداری گندمان در سال 98 آغاز…
آغاز عملیات زیر سازی و ریگلاژ خیابان های شهرک مجلسی شهر گندمان
آغاز عملیات اجرای کانیو خیابان خیام به طول 250 متر

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %