سه شنبه, 30 شهریور 1400
آخرین اخبار
1- عنوان : مراحل كلي جهت اصلاح پروانه ساختمان2- هدف : مراحل كلي جهت اصلاح پروانه ساختمان3-دامنه عملكرد : شهرداري…
- عنوان : مراحل كلي جهت صدور پروانه ساختمان2-هدف : مراحل كلي جهت صدور پروانه ساختمان3-دامنه عملكرد : شهرداري و…

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار: 09132846220
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %