سه شنبه, 14 تیر 1401
1- عنوان : مراحل كلي جهت اصلاح پروانه ساختمان2- هدف : مراحل كلي جهت اصلاح پروانه ساختمان3-دامنه عملكرد : شهرداري…
- عنوان : مراحل كلي جهت صدور پروانه ساختمان2-هدف : مراحل كلي جهت صدور پروانه ساختمان3-دامنه عملكرد : شهرداري و…

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • شهردار مهندس رسول خالدی همراه: 09132846220
  • بخشدار مهندس احمد رحیمیان همراه: 09130370551
  • حسینقلی رضی رییس شورا همراه: 09132874060

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %