جمعه, 01 آذر 1398
آخرین اخبار
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 07:57
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 08:01
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:42
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:28
1- عنوان : مراحل كلي جهت اصلاح پروانه ساختمان2- هدف : مراحل كلي جهت اصلاح پروانه ساختمان3-دامنه عملكرد : شهرداري…
- عنوان : مراحل كلي جهت صدور پروانه ساختمان2-هدف : مراحل كلي جهت صدور پروانه ساختمان3-دامنه عملكرد : شهرداري و…

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %