یکشنبه, 06 بهمن 1398
آخرین اخبار
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 07:57
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 08:01
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:42
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:28
مشخصات  سمت       برزو نادری          رئیس شورا          احمد منصوری          نائب رییس شورا          عبدالله زمانی          عضو…
لیست اسامی اعضای شورای اسلامی شهر گندمان در سه دوره دوره اول شورای اسلامی شهر گندمان ردیف نام و نام…
لیست پرسنل اداری شهرداری گندمان  

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %