شنبه, 16 فروردين 1399
مشخصات  سمت       برزو نادری          رئیس شورا          احمد منصوری          نائب رییس شورا          عبدالله زمانی          عضو…
لیست اسامی اعضای شورای اسلامی شهر گندمان در سه دوره دوره اول شورای اسلامی شهر گندمان ردیف نام و نام…
لیست پرسنل اداری شهرداری گندمان  

آخرین اخبار

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %