جمعه, 15 مهر 1401
آخرین اخبار
مزایده زمین - یکشنبه, 12 تیر 1401 09:15
آگهی مزایده - شنبه, 27 آذر 1400 08:51
آگهی مزایده - شنبه, 20 آذر 1400 13:17
مشخصات  سمت       حسینقلی رضی           رئیس شورا          شجاع جمالی           نائب رییس شورا          ارسلان حاجی پور         …
لیست اسامی اعضای شورای اسلامی شهر گندمان در سه دوره دوره اول شورای اسلامی شهر گندمان ردیف نام و نام…
لیست پرسنل اداری شهرداری گندمان  

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • شهردار مهندس رسول خالدی همراه: 09132846220
  • بخشدار مهندس احمد رحیمیان همراه: 09130370551
  • حسینقلی رضی رییس شورا همراه: 09132874060

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %