یکشنبه, 06 بهمن 1398
آخرین اخبار
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 07:57
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 08:01
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:42
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:28

مشخصات

 سمت
 •       برزو نادری
 •          رئیس شورا
 •          احمد منصوری
 •          نائب رییس شورا
 •          عبدالله زمانی
 •          عضو شورا و عضو شورای شهرستان
 •        عباس الهی
 •          خزانه دار شورا و عضو کمیسیون معاملات جزء
 •          مصطفی عظیمی
 •          منشی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقیم: 03834623624
 • شهرداری 03834622265
 • همراه شهردار:09133828552
 • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
 •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %