چهارشنبه, 07 فروردين 1398
آخرین اخبار
جمعه, 10 مرداد 1393 ساعت 12:55

عوارض پیشنهادی سال 1393 شهرداری گندمان

عوارض پیشنهادی سال 1393  شهرداری گندمان

 ----1-002

 ----1-003

 ----1-004

 ----1-005

 ----1-006

 ----1-007

 ----1-008

 ----1-009

 ----1-010

 ----1-012

عوارض1

 

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %