چهارشنبه, 07 فروردين 1398
آخرین اخبار
جمعه, 10 مرداد 1393 ساعت 13:35

نحوه وصول و دستورالعملات عوارض کسب و پیشه 93

نحوه وصول و دستورالعملات عوارض کسب و پیشه 93

 ----1-021

 ----1-014

 ----1-013

 ----1-015

 ----1-016

 ----1-017

 ----1-018

 

 ----1-022

 ----1-023

 ----1-024

 ----1-025

 ----1-026

 ----1-027

 ----1-028

 ----1-029

 ----1-030

 

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %