• تلفن های ضروری:
  • اورژانس بین جاده ای (115)
  • درمانگاه: 4622223- 0383
  • آتش نشانی: 4622444 – 0383 و 125
  • کلانتری: 4622288 – 0383 و 110
  • شهرداری: 4623623 – 4623200 – 0383
  • بخشداری: 4622221 – 0383
  • پمپ بنزین شهرداری: 4623637 – 0383
  • جایگاه سی ان جی: 4624112 – 0383
  • آدرس: استان چهارمحال و بختیاری / شهر گندمان / بلوار آزادی / شهرداری گندمان

  اطـــــلاعات تمــــاس :

  • شهردار گندمان : مهندس رسول خالدی سردشتی
  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834623200
  • همراه شهردار: 09133828552
  • جانشین شهردار : احمد یگانگی
  • همراه :09132849019
  • معاونت خدمات شهری: احمد سعیدی
  • همراه: 09134824166
  اطلاعات تماس شهرداری گندمان